Disclaimer & Copyright

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Patrick van den Hoeven Merchandise besteedt constante zorg en aandacht om de content op de site zo goed mogelijk te onderhouden maar kan niet garanderen dat alle informatie op de website volledig en juist is aangezien de content ook wordt aangeleverd via derden. Ook kan Patrick van den Hoeven Merchandise niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Patrick van den Hoeven Merchandise wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie zoals onder andere voorraad en prijzen en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Patrick van den Hoeven Merchandise behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren op de website

Levering van producten geschiedt altijd onder onze algemene voorwaarden.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Patrick van den Hoeven Merchandise. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Patrick van den Hoeven Merchandise de site of onderdelen te kopiëren, te wijzigen, op te slaan, openbaar te maken of te publiceren. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.